SEVENFRIDAY đã bước vào một chiều hướng mới sở hữu bản mẫu M3 / 01 Spaceship. Bảy lớp và 11 phần được áp dụng thành lập một giao diện đa cấp sở hữu hiệu ứng ba chiều. Đĩa kim mẫu súng và đen được phun cát và đánh bóng tạo thành 1 dòng Y-Wing khí động học được trang trí mang biểu tượng SEVENFRIDAY ở vị trí 3 giờ.

Đọc thêm: đồng hồ patek philippe fake cao cấpHình dạng Y-Wing để lại diện tích để hiển thị ba đĩa trắng chồng lên nhau cho biết giờ, phút và giây, đọc từ trái sang cần. Điểm vượt trội màu đỏ ở địa điểm 9 giờ cho biết giờ ở bên trái và mũi tên màu đỏ chỉ phút ở bên đề nghị. Đối có số đọc giây, chúng trôi theo gia số “5” trên tấm nhận dạng.
những ốc vít trang trí được đặt bất đối xứng trên đĩa trên nâng cao tinh thần công nghiệp của phiên bản Spaceship này. Silicon đen có rãnh đóng vai trò như những tấm cản trên vòng hoạt hình và dây da bê màu đen.

Thông số công nghệ
Vỏ:
Thép ko gỉ 47mm (H) x 47,6mm (W) có xử lý kim loại bằng súng PVD và hoàn thiện đánh bóng
Bezel: Thép ko gỉ được xử lý bằng kim mẫu súng PVD và vòng trong và quanh đó được đánh bóng.
Vỏ sau: Thép ko gỉ đánh bóng mang chip NFC được nhúng phía sau quả địa cầu
Chip NFC được nhúng phía sau quả địa cầu cho phép xác minh tính xác thực thông qua phần mềm SEVENFRIDAY và những nhà bán lẻ được ủy quyền.