Phần mềm kế toán DX

Phần mềm kế toán DX có thể cung cấp năng lượng cho các doanh nghiệp trong ngành sản xuất bằng cách tự động hóa các hoạt động tài chính. Phần mềm này cung cấp một công cụ để quản lý hàng tồn kho để cung cấp cho bạn quyền truy cập và hợp lý hóa toàn bộ quy trình thực hiện đơn hàng của bạn. Bạn có thể quản lý nhiều kênh trong một hệ thống để thống nhất. Kiểm soát hàng tồn kho của nó cũng toàn diện với khả năng đếm chu kỳ và thả vật phẩm.


Xem thêm: phần mềm kế toán bán hàng

Phần mềm kế toán DX là một phần mềm kế toán đơn giản cung cấp một giải pháp mạnh mẽ cho các doanh nghiệp sản xuất. Nó giúp bạn luôn đứng đầu về số lượng và giá trị cổ phiếu của bạn, xây dựng và phân phối báo giá trực tuyến bằng bất kỳ thiết bị nào và truy cập các báo cáo tài chính thông minh. Bảng điều khiển trực quan của nó hiển thị cho bạn các biểu đồ mới nhất để bạn có thể cập nhật các thay đổi trong sản xuất của mình.

Là một giải pháp tích hợp, bạn có thể sử dụng các công cụ kế toán Xero đa năng để kết nối và đồng bộ hóa dữ liệu của mình với các ứng dụng sản xuất của bên thứ ba như Dxsoft, #lemonhr và #diginet. Bạn cũng có thể sử dụng các tính năng dễ sử dụng như lập hóa đơn, kết nối ngân hàng, đối chiếu ngân hàng, lập hóa đơn và quản lý dự án. Đó cũng là một giải pháp kế toán sản xuất giá cả phải chăng mà ngay cả các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể sử dụng.


Xem thêm: cách nhập chứng từ vào phần mềm kế toán dx