Chỉ phải nên người lao động tọa lạc trong nhóm tuổi 18 tới 35 tuổi là cũng có thể lao động xuất khẩu sang Nhật Bản hoạt động. Thế mà không cần đơn hàng nào người cần lao trong nhóm tuổi này thật đều có thời cơ trúng tuyển.Phần lớn các đơn hàng thật đều tương thích với cần lao trẻ trong lứa tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng tuyển chọn lao động trong lứa tuổi này), còn lại hơn 30% đơn hàng tương hợp với cần lao trên 30 tuổi. Người cần lao Có thể đọc bảng đơn hàng thích hợp với lứa tuổi trong ảnh minh họa bên dưới.

Lưu ý:

- Người cần lao trong độ tuổi 18 - 29 có rất nhiều chọn lọc đơn hàng: nông nghiệp, lương thực, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây dựng. Đây được coi như là nhóm tuổi tiềm năng. nếu như người lao động thuộc nhóm tuổi này thì cũng có thể nhập cuộc hầu như các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản.

Đặc biệt độ tuổi 18-20 được xem là tầm tuổi đẹp tự nhiên nhất nhập cuộc xuất khẩu lao động Nhật Bản.

- Người cần lao trong tầm tuổi 30 - 35 có sự tuyển chọn đơn hàng ít hơn những cần lao trẻ. phổ thông, người lao động trong nhóm tuổi này sẽ có ưu tiên chọn một số đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí. căn do là do đối với các đơn hàng này, xí nghiệp Nhật Bản thích những lao động lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống rất nhiều hơn.

thành ra, nếu thuộc nhóm tuổi từ 30 tới 35 tuổi, nguời lao động có kinh nghiệm tay nghề làm cho nông nghiệp, dệt may (với cần lao nữ) và có tay nghề làm xây dựng, cơ khí (với lao đông nam) cũng có thể đăng kí đi Nhật. nếu như chọn lọc tham gia các đơn hàng ưu tiên lao động không ít tuổi như nêu trên thì thời cơ trúng tuyển của người lao động 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn những cần lao trẻ rất nhiều.

- Đối với người lao động trên 35 tuổi, gần như chơi có đơn hàng nào phù hợp. các xí nghiệp Nhật bình thường tuyển lao động Việt Nam sang Nhật Bản với lứa tuổi tối đa 35 tuổi. tuy nhiên, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như thường còn kỹ năng đi Nhật Bản này. Để cũng có thể đi Nhật, người lao động sẽ nên phải đợi đơn hàng, 1 năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển cần lao trên 35 và không quá 36 tuổi.

bình thường, vì xí nghiệp Nhật Bản tuyển gấp lao động hoặc những ngành nghề nhóm xây dừng ít lao động đăng kí thì thế hệ tuyển cần lao trên 35 tuổi. bởi vậy, nếu người cần lao 34 -35 tuổi trở lên, đã có công tác bất đổi ở VN thì cần khám phá trước khi có quyết định sang Nhật Bản.